Kalkulator Zakat

Layanan Perhitungan Zakat

 •  
 • PENGHASILAN / PEMASUKAN
  Pendapatan (Gaji/Perbulan)
  Pendapatan Lain-lain(/Bulan)
  Hutang/Cicilan (/Bulan)
  Pemasukan / Pendapatan per Bulan
 •  
 • NISAB
  a. Harga beras saat ini (/Kg)
  b. Besarnya nishab
  Wajib membayar zakat profesi?
  Jumlah Yang Dibayarkan pertahun
  Jumlah Yang Dibayarkan perbulan
 •  
 • I. ZAKAT HARTA (MAAL)
  a. Harta dalam bentuk Tabungan/ Giro/ Deposito
  b. Harta dalam bentuk Logam Mulia (Emas/ Perak)
  c. Harta dalam bentuk Surat Beharga 2)
  d. Harta dalam bentuk Properti 3)
  e. Harta dalam bentuk Kendaraan 4)
  f. Harta dalam bentuk Koleksi Seni & Barang Antik 5)
  g. Harta dalam bentuk Stok Barang Dagangan
  h. Harta dalam bentuk Lainnya
  i. Harta dalam bentuk Piutang Lancar
  Jumlah Harta
  j. Hutang Jatuh Tempo Saat Membayar Kewajiban Zakat
  Jumlah Harta Yang Dihitung Zakatnya
  II. NISHAB ZAKAT HARTA (MAAL)
  k. Harga Emas saat ini (dalam gram)
  l. Besarnya Nisab Zakat Maal per Tahun
  m. Apakah Saya Wajib Membayar Zakat Maal ?
  Jumlah yang Saya Harus Bayarkan /Tahun
  Jumlah Bila Saya Bayarkan /Bulan

 •  
 • Adalah ringkasan dari perhitungan zakat masing –masing di atas
 •  
 • RESUME PENGHITUNGAN ZAKAT
  1. Zakat Penghasilan per Bulan
  2. Zakat Maal yang dibayarkan per Bulan
  Total Pembayaran Zakat per Bulan