Telaga Itu Bernama Sabar

Telaga Itu Bernama Sabar

Barangkali kata “sabar” adalah kata yang paling sering kita dengar dalam hidup kita, utamanya saat dirundung
masalah, mengalami kesulitan dan tertimpa musibah. Kata “sabar” menjadi kata penenang atas segala ujian dan badai
kehidupan.

Menurut Ibnu Qoyyim, sabar itu dibagi tiga: yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam
menjauhi dosa dan kemaksiatan, serta sabar dalam menghadapi takdir. Memahami sebuah ujian dari Allah, yang pasti terjadi, dan bagi kita adalah berserah diri dan tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi
oleh Allah.

Kita adalah milik Allah dan kepadaNya lah kita akan kembali. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian.” Ibadah adalah amalan yang melibatkan hati sebagai penopangnya, maka kalau hati sakit seseorang akan merasa berat untuk tetap bersabar dalam beribadah. Oleh karena itu, kita mesti senantiasa menghidupkan hati. Bukan hanya merawat tubuh.

Jadi, yang membuat kita kuat ibadah adalah hati yang selalu rindu dengan Allah, hati yang selau rindu akan pahala dan surga, hati yang takut akan murka dan siksa Allah, hati yang selalu berfikir tentang akhirat.

download.