Kalkulator Zakat

Layanan Perhitungan Zakat.

1. Zakat Penghasilan (Profesi)

 •  
 • Penghasilan profesional oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan analogi (qiyas) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
  1. Model memperoleh harta penghasilan dari profesi mirip dengan panen dari hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisabsebesar 653 kg gabah kering giling (setara dengan 522 kg beras) dengan waktu pengeluaran zakat (haul)nya setiap kali menerima penghasilan (gaji).
  2. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%. Dengan demikian, apabila pengasilan seseorang telah memenuhi ketentuan ambang batas (nisab) wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakat atas penghasilannya.
 •  
 • Penghasilan / Pemasukan
  Pendapatan (Gaji/Perbulan)
  Pendapatan Lain-lain(/Bulan)
  Hutang/Cicilan (/Bulan)
  Pemasukan / Pendapatan per Bulan
  Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan yang berada diatas nisab. Nisab Zakat Penghasilan adalah setara 522 kg beras normal.
 •  
 • Penghasilan / Pemasukan
  a. Harga beras saat ini (/Kg)
  b. Besarnya nishab
  Wajib membayar zakat profesi?
  Jumlah Yang Dibayarkan pertahun
  Jumlah Yang Dibayarkan perbulan

  2. Zakat Harta (Maal)

 •  
 • Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender.

  I. Zakat Harta (Mall)
  a. Harta dalam bentuk Tabungan/ Giro/ Deposito
  b. Harta dalam bentuk Logam Mulia (Emas/ Perak)
  c. Harta dalam bentuk Surat Beharga 2)
  d. Harta dalam bentuk Properti 3)
  e. Harta dalam bentuk Kendaraan 4)
  f. Harta dalam bentuk Koleksi Seni & Barang Antik 5)
  g. Harta dalam bentuk Stok Barang Dagangan
  h. Harta dalam bentuk Lainnya
  i. Harta dalam bentuk Piutang Lancar
  Jumlah Harta
  j. Hutang Jatuh Tempo Saat Membayar Kewajiban Zakat
  Jumlah Harta Yang Dihitung Zakatnya
  Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

  II. Nishab Zakat Harta (Maal)
  k. Harga Emas saat ini (dalam gram)
  l. Besarnya Nisab Zakat Maal per Tahun
  m. Apakah Saya Wajib Membayar Zakat Maal ?
  Jumlah yang Saya Harus Bayarkan /Tahun
  Jumlah Bila Saya Bayarkan /Bulan

  3. Resume Penghitungan Zakat

 •  
 • Adalah ringkasan dari perhitungan zakat masing –masing di atas
 •  
 • Resume Penghitungan Zakat
  1. Zakat Penghasilan per Bulan
  2. Zakat Maal yang dibayarkan per Bulan
                        Total Pembayaran Zakat per Bulan

  MITRA